TEME

Socialna zadruga: zakonodaja

Socialna zadruga: zakonodaja


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Socialna zadruga: zakonodaja, kaj pravi zakon o registraciji v register in o davčnih dajatvah delničarjev. Davki za plačilo in socialna varnost (INPS).

Tam socialna zadruga gre za posebno pravno obliko, ki jo lahko uporabljajo socialna podjetja, ki si prizadevajo za neprofitne namene. Na podlagi l. 381/1991 in zakonski odlok 460/1997, ki urejata življenje socialnih zadrug, imata namen te organizacije zasledovati splošni interes skupnosti v promocija in dosocialno vključevanje državljanov, skozi upravljanje socialno-zdravstvenih in izobraževalnih storitev in skozi to izvajanje različnih dejavnosti, katerih namen je spodbujati zaposlitev prikrajšanih ljudi (na primer gibalno oviranih ali odvisnikov od mamil).

Predpisi

Po zakonu lahko socialne zadruge delujejo v eni od obeh dejavnosti (upravljanje storitev ali različne dejavnosti), v obeh pa ne. Dokaz, da sta ti dve dejavnosti funkcionalno povezani, je izjema: v tem primeru pa zakonodajalec zahteva socialne zadruge strogo ločiti obe upravi, saj so predvidene različne olajšave.

Socialna zadruga: vpis v register

Socialne zadruge so registrirane v osmem oddelku Državnega registra v prefekturnem registru v Ljubljani Oddelek za socialno sodelovanje. Od datuma te registracije bodo lahko uživali posebne davčne in druge ugodnosti.

Člani

Znotraj ekipe socialne zadruge je mogoče ločiti različne vrste delničarjev.

 • Delavci, ki prispevajo svoje delo v zameno za plačo;
 • Uporabniki, ki neposredno ali posredno uporabljajo storitve, ki jih ponuja zadruga;
 • Posojilodajalci, ki jih ne zanimajo vzajemne koristi socialne zadruge, temveč le možnost, da bi v njih lahko denarno investirali;
 • Prostovoljci, katerih število ne sme preseči polovice celotnega števila članov, ki svoje podjetje brezplačno posojajo v solidarnostne namene (zato niso plačani).

Pri tipu b) socialne zadruge, torej tiste, ki opravljajo različne dejavnosti, je potem mogoče ločiti navadni delovni člani je prikrajšani ljudje: v nobenem primeru slednji ne sme presegati 30% celotnega števila delavcev.

Pokojnina

Med glavnimi prednostmi socialno sodelovanje, medtem ko so navadni zaposleni člani enačeni s podrejenimi delavci, lahko prikrajšani delavci izkoristijo zmanjšanje obveznih prispevkov na izplačane plače.

Davčne olajšave za socialne zadruge

Poleg ugodnosti socialne varnosti je socialne zadruge lahko izkoristijo pomembne davčne olajšave. Vendar je nujno, da zadruge poleg merila prevladujoče vzajemnosti v svoj statut uvedejo in spoštujejo:

 • prepoved razdeljevanja dividend, ki presegajo najvišje obresti obveznic poštnega varčevanja, se je povečala za 2,5 točke v primerjavi s kapitalom, ki je dejansko vplačan;
 • prepovedano je plačevati finančnim instrumentom, ponujenim za vpis, sodelujočim članom več kot 2 točki glede na mejo, določeno za dividende;
 • prepoved razdeljevanja rezerv med zadružniki;
 • obveznost podaritve (v primeru prenehanja družbe) celotnega premoženja podjetja, brez osnovnega kapitala in natečenih dividend, vzajemnim skladom za spodbujanje in razvoj sodelovanja.

Kar zadeva IRES, so dohodki socialnih zadrug oproščeni, če znesek plač, ki so bile izplačane članom, ki neprekinjeno delajo, ni manjši od 50% skupne vrednosti vseh ostalih stroškov, razen surovin in pomožnih materialov. Izjema se namesto tega zmanjša na 50%, če je znesek teh plač manjši od 50%, vendar vsaj enak 25%.

Socialna zadruga: zakonodaja

Poleg tega lahko proizvodne in delovne zadruge izkoristijo odbitnost zneskov, izplačanih delovnim članom iz dohodka iz poslovanja, kot dodatek k plačam (rabatom) do meje plač, povečanih za 20%.

Med dodatnimi prednostmi socialnih zadrug, ki izvajajo različne dejavnosti, namenjene zaposlovanju prikrajšanih oseb na področju IRAP, je mogoče odšteti stroške dela takšnih ljudi od davčne osnove. Če po drugi strani zadruge izvajajo dejavnosti upravljanja socialno-zdravstvenih in izobraževalnih služb, je mogoče na regionalni podlagi pridobiti priznanje nižje stopnje IRAP v primerjavi s tistim, kar zakonodajalec določi na običajen način, ali, v nekaterih primerih tudi pravica do oprostitve davka.Video: Zadruga 4 - Danijela napali da je Nikolin drug koji je imao afere sa muškarcima -. (Maj 2022).


Komentarji:

 1. Inerney

  For your information, this has already been discussed many times and has always caused heated discussions, but no sensible consensus has been found. Clarify your thoughts for readers

 2. Aikin

  Absolutely, the message is excellent

 3. Zolojar

  Zelo zabavno vprašanje

 4. Hobbard

  In s tem sem naletel. Na to temo lahko komuniciramo.Napišite sporočilo